eParticipare

eParticipare

Știri

Despre proiectul ”E-consultare publică în județul Giurgiu” -- SiPOCA 975 / SMIS 151317

2022

ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA (APD, beneficiar) împreună cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU (în calitate de partener) au lansat pe 6 octombrie 2020 un nou proiect finanțat din fonduri europene dedicat societății civile. În cadrul proiectului, obiectivul principal este implementarea pe termen mediu a unui sistem de e-consultare pentru luarea deciziilor publice de interes local printr-un parteneriat societate civilă – administraţie publică care va susţine în mod direct interesele şi iniţiativele cetăţenilor din judeţul Giurgiu.


Proiectul, prin activitățile sale, își propune să dezvolte un sistem de e-consultare publică care va supune la vot cel puțin două probleme de interes public și de impact asupra unui număr semnificativ de cetățeni ai municipiului Giurgiu.

Punctul central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de e-consultare în administrarea Asociației Pro Democrația, care va facilita procesul de consultare a opiniei publice în municipiul Giurgiu în privința problemelor și nevoilor comunității. Echipa de proiect va pune la dispoziția giurgiuvenilor o aplicație mobilă care le va facilita implicarea în propunerea, dezbaterea și votul asupra inițiativelor locale ale cetățenilor și ale administrației publice locale. Instrumentul dezvoltat are rolul de a coagula propuneri de politici publice dinspre societatea civilă către autorități și de a transparentiza procesul decizional dinspre autorități către societatea civilă, consolidându-se astfel relația și dialogul constructiv între cei doi actori principali din comunitate.

La nivelul județului Giurgiu se va desfășura o campanie de informare publică ce sprijină și are drept obiectiv creșterea nivelului de participare la procesele de e-consultare prin utilizarea noii aplicații pentru telefoanele mobile.

Proiectul se va desfășura în perioada August 2022 – Septembrie 2023 și are o valoare totală de 420.999,25 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 412.579,27 lei (98%) și confinanțarea beneficiarului 8.419,98 lei (2%).

”E-consultare publică în județul Giurgiu” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cod MySMIS 151317, cod SIPOCA 975.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Iuliana Iliescu, Manager de proiect, APD la tel: 0751 194 718 sau la adresa: iuliana.iliescu@apd.ro.

Conferinta poate fi vizualizata la link-urile de mai jos.

https://www.facebook.com/ProDemocratia/posts/pfbid02xCrHJYHqmPTGBSSWPEEL6pBBwAYUSPZXk3Sukx56UFgssGzqiowHrwDpB7dH6vUMl

https://www.youtube.com/watch?v=Sf0B5y5rNLQ


Hai să decizi pentru binele comunității!

Descarcă aplicația acum