eParticipare

eParticipare

Termeni și condiții

1.

DESPRE APLICAȚIA eParticipare

„EPARTICIPARE.RO” reprezintă o aplicație mobila de e-voting și e-consultare asupra problemelor comunității. Cu o interfață prietenoasă și foarte ușor de accesat și utilizat, aplicația este disponibilă pentru toți posesorii de dispozitive mobile de tip smartphone.

2.

ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației „EPARTICIPARE.RO” sunteți de acord să acceptaţi aceşti Termeni și condiții de funcționare. Asociația Pro Democrația poate să modifice acești Termeni și Condiții de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea folosirii aplicației „EPARTICIPARE.RO”, după ce sunt efectuate schimbări ai

acestor Termeni și condiții de funcționare, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări. În cadrul aplicaței „EPARTICIPARE.RO” accesibilă din Apple Store și Google Play, termenii de mai jos au următoarea semnificație:


UTILIZATOR– orice persoană fizică care se înregistrează în Aplicație și accesează conținutul pus la dispozitie de catre deținătorul Aplicației, indiferent dacă votează sau nu o consultare publică sau dacă înregistrează sau nu o inițiativă. Pentru a se înregistra în Aplicație, utilizatorul trebuie să completeze secțiunea Profilul tău.


CONSULTĂRI PUBLICE – reprezintă secțiunea în care se pot încadra cele două subcategorii de mai jos:

 Consultare deschisă - reprezintă o consultare nouă adăugată, indiferent dacă utilizatorul a votat sau nu.

 Consultare închisă - reprezintă o consultare a cărei perioadă de colectare a voturilor s-a încheiat, indiferent dacă utilizatorul a votat sau nu.


ȘTIRI – reprezintă secțiunea în care pot fi încărcate informații referitoare la :

 Consultările publice deschise – obiectul consultării, inițiatorul consultării, perioada de consultare;

 Consultările publice închise – rezultatele consultării, rezultatul votului în procente sau numere, reacțiile inițiatorilor;

 Informări cu privire la utilizarea aplicației;

 Informări cu privire la implementarea proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cod SIPOCA975 / cod MySMIS2014+151317;

 Informări cu privire la probleme ale comunității și inițiative civice locale;


INIȚIATIVA TA – reprezintă secțiunea în care cetățenii vor putea iniția consultări publice asupra problemelor din comunitate care îi interesează, în următorii termeni:

 Inițiativa este analizată de către experții Asociației Pro Democrația care decid că aceasta este de competența Primăriei sau organizației administrației publice locale căreia a fost adresată de către cetățean. Aceștia vor fi rugați să își lase numărul de telefon sau adresa de e-mail pentru a putea fi contactați daca experții Asociației au nevoie de mai multe informații pe parcursul analizei inițiativei primite.

 Parțial – inițiativa a fost analizată de către experții Asociației Pro Democrația și s-a constatat că există o inițiativă, act normativ sau decizie care rezolvă pațial problema (în limitele atribuțiilor Primăriei sau organizației administrației publice locale căreia i-a fost adresată, în măsura posibilităților legale existente la momentul furnizării

răspunsului);

 Declinat competența – inițiativa a fost analizată de către experții Asociației Pro Democrația și s-a constatat că aceasta nu se încadrează în limitele atribuțiilor Primăriei sau organizației administrației publice locale căreia i-a fost adresată, în 1măsura posibilităților legale existente la momentul furnizării răspunsului.

3.

LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația „EPARTICIPARE.RO” este destinată persoanelor care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii votului electronic şi valabilităţii incidentelor raportate în comunitate. În cazul utilizării aplicației de către persoane minore, aceasta poate fi descărcată și utilizată doar împreună cu sau sub supravegherea părinților sau a tutorelui, care răspund pentru acţiunile minorului.

4.

CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către reprezentantii autoritatilor publice atunci când folosiți aplicația „EPARTICIPARE.RO” este supusă Politicii de Confidențialitate a „EPARTICIPARE.RO”, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de funcționare. Aplicația „EPARTICIPARE.RO” stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă

autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, e-mail și opțional categoria de vârstă, sexul, ultimele studii absolvite, ocupația actuală, starea civilă, nivelul veniturilor).

Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației si furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația „EPARTICIPARE.RO”, să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aplicația „EPARTICIPARE.RO” asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Aplicația „EPARTICIPARE.RO” prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

„EPARTICIPARE.RO” nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.


„EPARTICIPARE.RO” este un produs dezvoltat în cadrul priectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cod SIPOCA975 / cod MySMIS2014+151317. În consecință, utilizatorii aplicației, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor declară că sunt de acord ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) să fie autorizat prin compartimentele de

specialitate ale AM POCA să proceseze datele personale, în cadrul activităților realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind

protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.


De asemenea, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor se oferă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul implementării contractului de finanțare încheiat în cadrul proiectului proiectului ”E-

consultare publică în județul Giurgiu” cod SIPOCA975 / cod MySMIS2014+151317.

5.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Asociația Pro Democrația este unicul proprietar al aplicației „EPARTICIPARE.RO”, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. „EPARTICIPARE.RO” este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar „EPARTICIPARE.RO” va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicației „EPARTICIPARE.RO” va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Asociația Pro Democrația.


Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de

aplicația „EPARTICIPARE.RO” nu pot fi folosite fără acordul scris al Asociației Pro Democrația.

5.

UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației „EPARTICIPARE.RO”, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu aplicația „EPARTICIPARE.RO”. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu

serverele sau rețelele ce au legătură cu aplicația „EPARTICIPARE.RO” sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu aplicația „EPARTICIPARE.RO” De asemenea, sunteți de acord să nu:

a. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți aplicația „EPARTICIPARE.RO”

b. folosiți aplicația „EPARTICIPARE.RO” în scopuri ilegale;

c. revindeți sau exportați software-ul asociat cu aplicația „EPARTICIPARE.RO”.

„EPARTICIPARE.RO” nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația „EPARTICIPARE.RO” în timpul desfășurării unor astfel de activități, „EPARTICIPARE.RO” nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

5.

SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația „EPARTICIPARE.RO” poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu „EPARTICIPARE.RO”

Asociația Pro Democrația nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între

dumneavoastră și respectivele părți terțe.

5.

COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI „EPARTICIPARE.RO”

Asociația Pro Democrația vă pune la dispoziție aplicația „EPARTICIPARE.RO” în mod gratuit. Asociația Pro Democrația nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați „EPARTICIPARE.RO”. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația „EPARTICIPARE.RO” să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru

depinzând de compatibilitatea aplicației „EPARTICIPARE.RO” cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația „EPARTICIPARE.RO” poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

5.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca „EPARTICIPARE.RO” să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către „EPARTICIPARE.RO” fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția,

produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației „EPARTICIPARE.RO”.

5.

GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Asociația Pro Democrația furnizează aplicația „EPARTICIPARE.RO” ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Asociația Pro Democrația nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației „EPARTICIPARE.RO” orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației „EPARTICIPARE.RO” orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației„EPARTICIPARE.RO”, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația „EPARTICIPARE.RO” de către utilizatorii acesteia. Asociația Pro Democrația își rezervă dreptul de a furniza aplicația „EPARTICIPARE.RO” la discreția sa.

Asociația Pro Democrația, partenerii, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu aplicația

„EPARTICIPARE.RO” chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

5.

RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră si „EPARTICIPARE.RO” ce reiese sau are legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competența de soluționare aparținând instanțelor de la sediul Asociației Pro Democrația.

5.

FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al aplicației, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afisarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe aplicația „EPARTICIPARE.RO” vor fi sancționate prin

cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta sesizări, prin blocarea IP-ului folosit.

5.

GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Asociației Pro Democrația de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

5.

CONTACT

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației „EPARTICIPARE.RO” nu ezitați să ne contactați la adresa de email apd@apd.ro .